Các sản phẩm

Nylon Slider

  • Cusomerized nylon slider

    Thanh trượt nylon hóa

    Nylon slider được ứng dụng rộng rãi trong cẩu xe tải, và nó có thể được sản xuất thành các kích cỡ, hình dạng khác nhau, đáp ứng các yêu cầu cẩu xe tải khác nhau.